Pozemkové spoločenstvo

Gemerská Poloma

IČO: 31 947 077

O nás

Spoločenstvo je zriadené za účelom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obhospodarovania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim, vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie, hospodárenie v lesoch a na vodných plochách v súlade s osobitnými predpismi.

Štatutárni zástupcovia

Predseda spoločenstva:

Ondrej Očkaik

Podpredseda spoločenstva:

Ing. Milan Kavulič

Výbor spoločenstva

 • Juraj Ferenčík
 • Ernest Betteš
 • Jozef Chochol

Dozorná rada

 • Ing. Mária Madáčová - predseda
 • Michal Mihalík
 • Dušan Oros

Aktuality

VŠETKY -
 • v Aktuality

  Niečo z histórie Pasienkovej spoločnosti malopolomských maloroľníkov

       ...
 • v Aktuality

  POZVÁNKA – zhromaždenie Pozemkového spoločenstva 11.11.2023

  Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, ul. Hlavná 461, 049 22  Gemerská Poloma IČO: 31947077 v Gem. Polome dňa 06.10.2023 P O Z V Á N K A Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma podľa § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva a pozýva...
 • v Aktuality

  POZVÁNKA – zhromaždenie Pozemkového spoločenstva 23.09.2023

  Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, ul. Hlavná 461, 049 22  Gemerská Poloma IČO: 31947077 v Gem.Polome dňa 21.08.2023 P O Z V Á N K A Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma podľa § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva a pozýva ...
 • v Aktuality

  POZVÁNKA – zhromaždenie Pozemkového spoločenstva 08.10.2022

  Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, ul. Hlavná 461, 049 22  Gemerská Poloma IČO: 31947077                                                                                                   v Gem.Polome dňa 08.09.2022 P O Z V Á N K A Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma podľa par. 14 ods.1 zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v pl...

Zápisnice pozemkového spoločenstva

 • Zápisnice 2023

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2023 Zápisnica PS Ge...

 • Zápisnice 2022

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2022 Zápisnica PS Ge...

 • Zápisnice 2019

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2019 Zápisnica PS Ge...

Hospodárenie pozemkového spoločenstva

 • Hospodárenie PS

  Správa o lese 2019 Účtovné závierky Pozemkového spoločenstva Gemerská Polom...

Správy Dozornej rady

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Hlavná 461

049 22 Gemerská Poloma
IČO: 31 947 077
IČ DPH: SK2020955046

(+421) 0911 427 231

urbar@urbarpoloma.sk

Napíšte nám

Vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obchodní partneri

HORE