Pozemkové spoločenstvo

Gemerská Poloma

IČO: 31 947 077

O nás

Spoločenstvo je zriadené za účelom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obhospodarovania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim, vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie, hospodárenie v lesoch a na vodných plochách v súlade s osobitnými predpismi.

Štatutárni zástupcovia

Predseda spoločenstva:

Ondrej Očkaík

Podpredseda spoločenstva:

Juraj Sáreník

Výbor spoločenstva

 • Stanislav Červenák
 • Marek Zeman
 • Marian Žúdel

Dozorná rada

 • Daniel Galajda - predseda
 • Ing. Miloslav Brezňan
 • Mgr. Tomáš Dovčík

Aktuality

VŠETKY -
 • v Aktuality

  Vitajte na novej stránke

  Vážení členovia Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma. Dnešným dňom sme pre Vás spustili našu novú internetovú stránku www.urbarpoloma.sk na ktorej nájdete aktuálne informácia z diania nášho pozemkového spoločenstva...
 • v Aktuality

  Návrh zmluvy po 1. čiastkovej schôdzi

  Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma zverejňuje návrh zmluvy o PS po 1. čiastkovej schôdzi. Vedenie PS Navrh_zmluvy_PS_2019...
 • v Aktuality

  Pozemkové spoločenstvo – OZNAM

  Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma. Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma oznamuje svojim členom, že kvôli overeniu listu vlastníctva číslo 1411 kat.územie Gemerská Poloma, môžu chodiť k p.Sáreníkovej, ul. Nová 657, s platným občianskym preukazom, denne od 16. do 18.hodiny. Vedenie pozemkového spoločenstva  ...
 • v Aktuality

  Pozvánka na valné zhromaždenie 2018

  Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma pozýva svojich členov na valné zhromaždenie. Termín konania je stanovený na dňa 7.7.2018 (sobota) o 14:00 hodine. Valné zhromaždenie sa bude konať v kinosále obce Gemerská Poloma. Podrobný program nájdete v priloženej pozvánke. Pozvanka_VZ_2018    ...

Zápisnice pozemkového spoločenstva

 • Zápisnice 2019

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2019 Zápisnica PS Ge...

 • Zápisnice 2017

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2017 Zápisnica PS Ge...

 • Zápisnice 2016

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2016 zápisnica ̵...

Hospodárenie pozemkového spoločenstva

 • Hospodárenie PS

  Správa o lese 2019 Účtovné závierky Pozemkového spoločenstva Gemerská Polom...

Správy Dozornej rady

 • Správy Dozornej rady

  Správy Dozornej rady Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma správa za rok...

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Hlavná 461

049 22 Gemerská Poloma
IČO: 31 947 077
IČ DPH: SK2020955046

(+421) 0911 427 231

urbar@urbarpoloma.sk

Napíšte nám

Vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obchodní partneri

HORE