Pozemkové spoločenstvo

Gemerská Poloma

IČO: 31 947 077

O nás

Spoločenstvo je zriadené za účelom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obhospodarovania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim, vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie, hospodárenie v lesoch a na vodných plochách v súlade s osobitnými predpismi.

Štatutárni zástupcovia

Predseda spoločenstva:

Ondrej Očkaík

Podpredseda spoločenstva:

Ing. Milan Kavulič

Výbor spoločenstva

 • Juraj Ferenčík
 • Ernest Betteš
 • Jozef Chochol

Dozorná rada

 • Mgr. Tomáš Dovčík - predseda
 • Erika Olexová
 • Ján Payer

Aktuality

VŠETKY -

Zápisnice pozemkového spoločenstva

 • Zápisnice 2019

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2019 Zápisnica PS Ge...

 • Zápisnice 2017

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2017 Zápisnica PS Ge...

 • Zápisnice 2016

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2016 zápisnica ̵...

Hospodárenie pozemkového spoločenstva

 • Hospodárenie PS

  Správa o lese 2019 Účtovné závierky Pozemkového spoločenstva Gemerská Polom...

Správy Dozornej rady

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Hlavná 461

049 22 Gemerská Poloma
IČO: 31 947 077
IČ DPH: SK2020955046

(+421) 0911 427 231

urbar@urbarpoloma.sk

Napíšte nám

Vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obchodní partneri

HORE