Pozemkové spoločenstvo

Gemerská Poloma

IČO: 31 947 077

O nás

Spoločenstvo je zriadené za účelom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obhospodarovania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim, vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie, hospodárenie v lesoch a na vodných plochách v súlade s osobitnými predpismi.

Štatutárni zástupcovia

Predseda spoločenstva:

Ondrej Očkaík

Podpredseda spoločenstva:

Juraj Sáreník

Výbor spoločenstva

 • Stanislav Červenák
 • Marek Zeman
 • Marian Žúdel

Dozorná rada

 • Daniel Galajda - predseda
 • Ing. Miloslav Brezňan
 • Mgr. Tomáš Dovčík

Aktuality

VŠETKY -
 • v Aktuality

  Schôdza valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva – október 2022

  Vážení občania, výbor Pozemkového spoločenstva a pasienkárov v Gemerskej Polome oznamuje svojim členom – podielnikom, že v priebehu mesiaca október 2022 sa bude konať schôdza valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva. Súčasťou programu valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva budú aj voľby do orgánov PS na nasledujúce 5 ročné volebné obdob...
 • v Aktuality

  Ponuka na kúpu spoluvlastníckeho podielu v PS Gemerská Poloma Pavol Šafár – 5.3.2021

  Ponuka na uplatnenie predkupného práva všetkým spoluvlastníkom pozemkov PS Gemerská Poloma uvedených na LV…....
 • v Aktuality

  Komentár: Bohaté budú krajiny s vodou. A tá sa tvorí v živom, zdravom a vitálnom lese

  „Obavy z nedostatku vody rastú, na Wall Street špekulujú… Na finančných trhoch bude možné obchodovať s vodou rovnako ako s ropou, či so vzácnymi kovmi. Umožnia to špeciálne kontrakty, ktoré tento týždeň zavádza americká burzová spoločnosť CME Group. Farmári by vďaka nim mali mať jasnejšiu predstavu o vývoji ceny  vody a investori budú môcť šp...
 • v Aktuality

  Správa o stave lesa – 2019

  Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma (PS) obhospodaruje lesy, ktorých výmera je 261,68ha. Z tejto výmery je zaradených do kategórie „H“ – hospodárske lesy 213,94ha, do kategórie„O“ – ochranné lesy 47,74ha. Lesy osobitného určenia sa v PS nenachádzajú. Celková zásoba dreva v lesných porastoch je 54 485m3 Plánovaná ťažba za decénium (2019 – 2028) j...

Zápisnice pozemkového spoločenstva

 • Zápisnice 2019

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2019 Zápisnica PS Ge...

 • Zápisnice 2017

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2017 Zápisnica PS Ge...

 • Zápisnice 2016

  Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2016 zápisnica ̵...

Hospodárenie pozemkového spoločenstva

 • Hospodárenie PS

  Správa o lese 2019 Účtovné závierky Pozemkového spoločenstva Gemerská Polom...

Správy Dozornej rady

 • Správy Dozornej rady

  Správy Dozornej rady Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma správa za rok...

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Hlavná 461

049 22 Gemerská Poloma
IČO: 31 947 077
IČ DPH: SK2020955046

(+421) 0911 427 231

urbar@urbarpoloma.sk

Napíšte nám

Vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Obchodní partneri

HORE