Zápisnice 2022

Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2022