Správa Dozornej rady za roky 2019-2021

Správa o činnosti Dozornej rady pri PS Gemerská Poloma za roky 2019 – 2021