Zápisnice 2023

Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2023