Zápisnice 2019

Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2019

Zápisnica PS Gemerská Poloma – Valné zhromaždenie 2019