Uznesenia čiastkových schôdzí

Uznesenia čiastkových schôdzí