Účtovná závierka pre mikro ÚJ 2016

Účtovná závierka pre mikro ÚJ 2016