Zápisnica z VZ 08.10.2022

Zápisnica z VZ 08.10.2022