Splnomocnenie na zastupovanie člena pozemkového spoločenstva 2023

Splnomocnenie na zastupovanie člena pozemkového spoločenstva 2023