Návrh zmluvy po 1. čiastkovej schôdzi

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma zverejňuje návrh zmluvy o PS po 1. čiastkovej schôdzi.

Vedenie PS

Navrh_zmluvy_PS_2019