Zápisnice 2017

Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2017

Zápisnica PS Gemerská Poloma – Valné zhromaždenie 2017