Zápisnice 2015

Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Rok 2015