Výbor Pozemkového spoločenstva – výzva

Výzva pre záujemcov o prácu vo výbore PS pre obdobie 2017 – 2022.

Vážení občania,

Výbor Pozemkového spoločenstva v Gemerskej Polome vyzýva touto cestou podielnikov
Pozemkového spoločenstva v Gemerskej Polome, ktorí majú záujem o prácu vo výbore a v dozornej rade PS, v novom volebnom období 2017-2022, aby sa prihlásili u predsedu výboru PS. Na základe prihlásených terajší výbor PS pripraví zoznam kandidátov do nastávajúcich volieb spoločenstva.

Prihlásiť sa môže každý podielnik spoločenstva, ktorý svojou činnosťou môže napomôcť rozvoju PS v Gemerskej Polome.
Termín podávania svojho rozhodnutia pre prácu v PS GP je do 20.03.2017.

Forma podávania svojho záujmu môže byť písomná, ústna alebo elektronická, a to na adresu Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma Hlavná 461, 049 22 Gemerská Poloma.