Účtovná závierka pre mikro ÚJ 2019

Účtovná závierka pre mikro ÚJ 2019