Pozvánka na valné zhromaždenie 2018

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma pozýva svojich členov na valné zhromaždenie.

Termín konania je stanovený na dňa 7.7.2018 (sobota) o 14:00 hodine. Valné zhromaždenie sa bude konať v kinosále obce Gemerská Poloma.

Podrobný program nájdete v priloženej pozvánke.