Pozemkové spoločenstvo – OZNAM

Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma.

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma oznamuje svojim členom, že kvôli overeniu listu vlastníctva číslo 1411 kat.územie Gemerská Poloma, môžu chodiť k p.Sáreníkovej, ul. Nová 657, s platným občianskym preukazom, denne od 16. do 18.hodiny.

Vedenie pozemkového spoločenstva