Účtovná závierka pre mikro ÚJ 2018

Účtovná závierka pre mikro ÚJ 2018